השקעה בנדל"ן מניב – מגורים, משרדים, מסחר, תעשייה

השקעה בנדל"ן מניב מחייבת בחינה וניתוח מקצועי של ההשקעה והחלטה על אסטרטגיית המינוף הפיננסי.

התאמת המימון הנה תנאי הכרחי להצלחת ההשקעה לאורך שנים.

תהליך הליווי יכלול:

  • בחינת מקצועית של פוטנציאל ההשקעה בנכס, כולל בניית תזרים פיננסי
  • תכנון תמהיל מימון מיטבי בהתאמה לתכנית העסקית ולצרכי המשקיע
  • הגשת בקשת אשראי מקצועית למספר בנקים
  • קבלת אישור עקרוני בכתב
  • ניהול משא ומתן להשגת התנאים המיטביים לתמהיל המימון הנבחר
  • ליווי הלקוח בתהליכי הביצוע לשחרור הכספים

אני מזמין אותך לשיחת היכרות והתרשמות ראשונית

צור קשר