תהליכי מימון לבנייה בקיבוצים

מימון תהליכי בנייה למשתכנים בשטחי הקיבוץ, אשר אינם מבצעים עסקת מקרקעין לרכישת זכויות הנו אתגר אשר מצריך פתרונות ייחודיים. במנוף נצבר ניסיון מוכח בתחום ייחודי זה בכל הקשור להסדרת ליווי מרוכז לקיבוץ/קבוצת משתכנים או לפתרונות לליווי פרטני של משתכנים בתהליכי הבנייה העצמית.

תהליך הליווי כולל:

  • בדיקת התכנות כלכלית
  • תכנון מסגרת המימון
  • הכנת בקשת אשראי מקצועית ומצגת מקצועית
  • ניהול תהליכים מקצועיים למול בנקים וגופי אשראי לאישור מסגרת מימון ייחודיות לביצוע הבנייה למשתכנים
  • ניהול משא ומתן להסדרת התנאים המיטביים
  • ליווי הלקוח בתהליכי הביצוע לשחרור הכספים
  • אפשרות לליווי לכל אורך תקופת הבנייה

אני מזמין אותך לשיחת היכרות והתרשמות ראשונית

צור קשר