המנוף החכם

המנוף החכם הנו כלי עזר לתכנון מבנה המימון אשר פותח על ידי במטרה לאפשר ללקוח לקבל תמונה ברורה של משמעות מבנה המימון לאורך חיי ההלוואה.באמצעות המנוף החכם ניתן לתכנן תמהילי מימון ולבצע סימולציה של לוחות הסילוקין לאורך חיי ההלוואות כולל אפשרות להצגת ההשפעה של שינויים בריבית ובמדד המחירים לאורך הזמן.

סימולציה אישית עבורך מאפשרת

  • תצוגה מלאה של לוחות סילוקין למגוון הלוואות שונות
  • סימולציה של שינויי ריבית, מדדים ושערי חליפין
  • תצוגה מרוכזת של התפתחות התשלום התקופתי, סך התשלום ויתרת החוב לסילוק
  • תצוגת השוואה בין מספר הלוואות לכל נקודת זמן לאורך תקופת המימון